Predajňa: Továrenská 1/312, 976 31 Vlkanová Prevádzková doba: Po – Pi 7.00 - 15.00 hod

Nie ste prihlásený. Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

Katalógy strojov, návody a príručky.

Otvorte si katalóg a vyhľadajte potrebný diel podľa číselného kódu, alebo názvu súčiastky. 

Otvoriť katalógy

História

Obsah: 

  1. História strojárenskej výroby vo Vlkanovej
  2. Šmykom riadené nakladače ZŤS, DETVAN a Locust
  3. Čelné nakladače DETVAN (ZŤS) HON, UN 053, UNO 180, UNC 200, UNK 320
  4. Traktory ZETOR unifikovaného radu URI
  5. Traktory ZETOR / ZŤS / URSUS unifikovaného radu URII
  6. Traktory ZETOR unifikovaného radu URIII
  7. Traktory ZETOR / ZŤS / URSUS unifikovaného radu URIV
  8. Lesné kolesové traktory LKT 80 a LKT 81

Priemyselná tradícia vo Vlkanovej siaha až do roku 1936 založením továrne na výrobu železničných podvalov a stĺpov. Po druhej svetovej vojne sa závod začal špecializovať najskôr na opravy papiernických strojov a neskôr zahájil velkosériovú výrobu kovových ohybných hadíc, bowdenov, ohybných hriadeľov, mechanických náhonov tachometrov a ďalších strojárenských výrobkov.

História strojárenskej výroby vo Vlkanovej

Veľký rozvoj výroby vo Vlkanovej nastal po roku 1969 začlenením do podniku Podpolianské strojárne (PPS) Detva a neskôr ZŤS (Závody ťažkého strojárenstva). Strojárenský závod vo Vlkanovej sa postupne rozšíril o nové výrobné haly, obrobňu, ozubáreň, nástrojáreň a prevádzkoval i vlastné Stredné odborné učilište strojárske.

Došlo i k rozšíreniu pôvodného výrobného programu o produkciu zubových olejových čerpadiel pre motory ZETOR URII, vyrábané v podniku ZŤS Martin, a od začiatku osemdesiatych rokov aj o výrobu prevodových mechanizmov a náprav pre traktory a mobilné pracovné stroje. Dôležitú súčať výrobného programu tvorili aj náhony na čerpadlá pre lesné kolesové traktory LKT,  bočné prevody pre šmykom riadené nakladače UNC 060 a v menších sériách i náhony hydrogenerátorov pre mobilné stavebné stroje, lesné traktory a vysokozdvižné vozíky, prevodovky, nápravy a ďalšie komponenty pre vysokohorské nosiče náradia, komunálne vozidlá a ďalšie pracovné a stavebné stroje.

Od druhej polovice osemdesiatych rokov bola vo Vlkanovej zahájená výroba  predných hnaných náprav pre traktory ZETOR unifikovaného radu URI a URII. Do výroby boli zavedené i nápravy pre nový unifikovaný rad ťažkých traktorov URIII a URIV, nápravy pre kolesové nakladače DETVAN UN 053, UNO 180 a ďalšie mobilné stavebné a pracovné stroje. Závod kooperoval aj s inými výrobcami náprav, ako ZETOR Havlíčkův Brod, UTB Universal Tractor Brasov a aj s ďalšími závodmi podniku ZŤS. Dodával pre nich napríklad reduktory a ďalšie montážne celky. Vo Vlkanovej sa vyrábali aj predné hnané nápravy pre ťažký rad traktorov poľskej značky URSUS 934, 1034, 1134, 1234, 1434, 1634.

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa strojárenský závod vo Vlkanovej osamostatnil pod označením Vlkanovské strojárne, neskôr VS Nápravy, ktoré pokračovali hlavne vo výrobe náprav a prevodových mechanizmov pre tradičných i nových odberateľov. Došlo k nadviazaniu kooperačnej výroby náprav a ich komponentov napríklad pre značky ZF,  JCB, zadných mostov pre John Deere a neskôr i kooperáciu s firmou CARRARO pri dodávkach predných hnaných náprav pre traktory ZETOR URI. Vo Vlkanovej vyvinuli a vyrábali i lesný vyvážací a približovací stroj MKT 6x6 a MKT 4x4 určený na približovanie dreva z menších ťažieb.

V súčasnosti nadväzuje na tradíciu výroby náprav a prevodov vo Vlkanovej firma STETEX, ktorá sídli v priemyselnom parku na mieste bývalého podniku Vlkanovské strojárne. Špecializuje sa na dodávky kompletného sortimentu náhradných dielcov, malých, stredných a celkových opráv, prestavieb, modernizácií a technickému poradenstvu v oblasti náprav pre traktory a mobilné pracovné stroje. V malých sériách dodáva i kompletné nápravy pre traktory ZETOR URI a URIII, ZŤS URII a URIV, URSUS, CRYSTAL, nápravy pre kolesové nakladače UN 053 a UNO 180 a pre ďalšie špeciálne aplikácie, ako sú napríklad portálové nápravy pre mobilné postrekovače, nosiče náradia a iné podľa technických požiadaviek odberateľa.

Výroba šmykom riadených nakladačov bola zavedená v bývalom podniku ZŤS v roku 1981. Prvým a nosným typom bol UNC 060, vyvinutý vo výskumno-vývojovom závode ZŤS vo Zvolene a vyrábaný v Krupine. Sortiment bol neskôr rozšírený i o ďalšie modifikácie, ako napríklad UNC 061, UNC 062 alebo UNC 045, UNC 080 vyrábané v Krupine a tiež i v PPS Detva.

Nakladač UNC 060

Z Vlkanovej boli pre šmykom riadené nakladače dodávané vo veľkých sériách predovšetkým bočné prevody a čiastočne i náhony hydrogenerátorov. U bočných prevodov ide o prevodovku s konštantným prevodom, ktorou je zabezpečený hydrostatický prenos výkonu na kolesá šmykom riadeného nakladača. Vyrába sa vo verzii ako ľavý bočný prevod a pravý bočný prevod. Takéto dve prevodovky zabudované v stroji následne plnia čiastočne i funkciu rámu stroja ako aj jeho ovládania. Okrem základného modelu UNC 060 a odvodených verzií sa vo Vlkanovej vyrábali i  bočné prevody pre šmykom riadené nakladače Locust 750, 753, 863, 903 a 1203.

Firma STETEX dodáva ucelený sortiment náhradných dielov a zabezpečuje opravy, servis a modernizácie jednotlivých komponentov, ako aj kompletných nakladačov.

Nakladač UNO 180

V Podpolianskych strojárňach (PPS) v Detve vyrobili prvý model československého čelného kolesového nakladača HON 050 už v roku 1966. Postupne boli do výroby zavedené ďalšie verzie HON 051, HON 053, UN 050, UN 053 a UNO 180, ako aj ďalšie typy čelných kolesových nakladačov vyšších nosností, z ktorých k najrozšírenejším patria hlavne verzie UNC 200 a UNK 320. Vo Vlkanovej sa vyrábali predovšetkým hnané nápravy pre typy UN 053 a UNO 180, odvodené od základného typu náprav 6R-URII a tiež náhony čerpadiel k niektorým ďalším nakladačom.

Firma STETEX dodáva kompletný sortiment náhradných dielov k uvedeným nápravám a zabezpečuje ich opravy a servis.

Zetor 7211

Výroba nového unifikovaného radu traktorov ZETOR URI bola zahájená v Brne už v roku 1960. Postupne bolo do výroby zavedených niekoľko typov, ktoré prešli početnými modernizáciami. V roku 1984 začala v podniku AGROZET ZETOR Brno sériová výroba traktorov URI tzv. piatej modernizácie. Vo Vlkanovej postupne rozbehli výrobu predných hnaných náprav pre traktory tohto radu ZETOR 5245, 6245, 7245, 7245 Horal a 7745. Dodávky celých náprav, prípadne ich montážnych celkov, ktoré sa kompletovali v závode ZETOR Havlíčkův Brod pokračovali z Vlkanovej i pre traktory tzv. siedmej modernizácie, označované ako ZETOR MAJOR "model 92" (typy 3340, 4340, 5340, 6340 a 7340) a čiastočne i pre verzie ZETOR SUPER "model 97" (typy 3341, 4341, 5341, 6341 a 7341). Následujúce verzie traktorov ZETOR boli vybavované prednými nápravami talianskej firmy CARRARO. Od roku 1984 bolo vyrobených viac ako 200 tisíc traktorov ZETOR URI, a tento typ sa dodnes radí k najpoužívanejším a najobľúbenejším traktorom v Čechách a na Slovensku.

Firma STETEX dodáva celý sortiment náhradných dielov ku všetkým pôvodne vyrábaným nápravám, a tiež i k nápravám značky CARRARO. V malých sériách vyrába i kompletné nápravy určené pre zástavby do traktorov a do špeciálnych aplikácií, ako napríklad mobilných postrekovačov.

Zetor 12245

Podnik ZETOR Brno zahájil v roku 1969 výrobu nového ťažkého radu traktorov URII, ktorý dostal obchodné označenie ZETOR CRYSTAL. Prvým modelom bol ZETOR 8011/8045 a neskor pribudli i ďalšie výkonnejšie verzie a výroba prakticky identických traktorov prebiehala paralelne i v Poľsku pod značkou URSUS. Od konca sedemdesiatych rokov bola z dôvodu nedostatočných kapacít závodu v Brne prevedená výroba ťažkého radu traktorov URII do podniku ZŤS Martin. Výrobu predných hnaných náprav zabezpečoval spočiatku rumunský podnik UTB Universal Tractor Brasov. Vo Vlkanovej bola v polovici osemdesiatych rokov zavedená najskôr výroba reduktorov a ďalších komponentov a postupne sa prešlo k výrobe a montáži novo vyvinutých predných hnaných náprav 6R pre modernizované traktory ZETOR URII "model 88" (typy ZETOR 8245, 9245, 10245, 11245, 12245, 14245 a 16245) a URSUS 934, 1034, 1134, 1234, 1434 a 1634.

Firma STETEX zabezpečuje kompletný sortiment náhradných dielov, opravy a servis týchto typov náprav. V malých sériách dodáva uvedené typy náprav i pre zástavby do traktorov. Ich montáž sa vďaka robustnej konštrukcii osvedčila hlavne u traktorov s namontovaným čelným nakladacím zariadením, pracujúcich dlhodobo v extrémnych podmienkach pod plným zaťažením.

Zetor 10540

Výroba úplne nového unifikovaného radu traktorov URIII vyššej výkonovej triedy bola v podniku ZETOR Brno zahájená v roku 1991. Verzie týchto traktorov s pohonom všetkých náprav niesli označenie 7540, 8540, 9540, 10540 a 11540. Pri ich vývoji sa využili i dlhoročné poznatky z používania traktorov radu URII. Predná hnaná náprava týchto traktorov bola výkyvná, poháňaná kĺbovým hriadeľom z rozvodovky traktoru, uložená na stredovom čape. Jej finálna montáž prebiehala prevážne v závode ZETOR Havlíčkův Brod a strojárne vo Vlkanovej sa podielali na jej výrobe dodávkami rozhodujúcich komponentov a montážných celkov. Niektoré verzie traktorov URIII používali tiež predné hnané nápravy značky CARRARO. Celkovo bolo v období 1991-1998 vyrobených viac ako 11 tisíc traktorov radu URIII a tento rad bol v roku 1998 nahradený novým modelom ZETOR Forterra.

Firma STETEX dodáva náhradné diely k pevným hnaným nápravám URIII, a tiež k nápravám značky CARRARO a poskytuje na tieto nápravy kompletný servis.

URIV

Nový unifikovaný rad ťažkých traktorov URIV bol vyvíjaný a pripravovaný do výroby od druhej polovice osemdesiatych rokov v podniku ZŤS Martin a v poľskej firme URSUS. Sériová výroba traktorov postavených na báze radu URIV bola zahájená od deväťdesiatych rokov súčastne u niekoľkých slovenských a poľských výrobcov. Strojárne vo Vlkanovej vyrábali pre tieto typy  traktorov predné hnané nápravy 6R-URIV a 8RN, a to predovšetkým vo verziách "model 99" a čiastočne "model 2005".

Vo väčších sériách dodávala firma STETEX uvedené nápravy i pre poľské značky URSUS a CRYSTAL a výroba pokračuje v malých sériach dodnes. Naša spoločnosť má k dispozícii kompletný sortiment náhradných dielov a vykonáva opravy, servis a technické poradenstvo.

LKT 81

Prvý lesný kolesový traktor LKT 75 vyrobili v závode Turčianských strojární v Trstenej (neskôr závod ZŤS) na Orave v roku 1971. Na tento model nadväzovala i modernizovaná verzia LKT 80 a neskôr LKT 81 a LKT 81 TURBO. Ide o najpoužívanejšie a najrozšírenejšie typy lesných kolesových traktorov u nás. Uvedených typov sa vyrobilo v Trstenej viac ako 13 tisíc a dodnes väčšina z nich slúži užívateľom v niekoľkých krajinách celého sveta. Bývalý závod ZŤS vo Vlkanovej vyrábal pre lesné traktory LKT 80 a LKT 81 náhony hydraulického čerpadla.

Firma STETEX dodáva kompletný sortiment k v minulosti vyrábaným náhonom čerpadiel, a tiež i ďalší vybraný sortiment náhradných dielov k traktorom LKT 80 a LKT 81.

Články k histórií strojárenskej výroby vo Vlkanovej, ako aj články k histórií výroby finálnych traktorov a mobilných strojov pripravil Jozef Baláž. V článkoch boli použité informácie a obrazový materiál z archívu autora, z archívu spoločnosti STETEX, ako aj z dobovej firemnej literatúry vydanej podnikmi Vlkanovské strojárne, ZŤS, ZETOR, MARTIMEX, PPS Detva, WAY Industry, LKT, URSUS, CRYSTAL, KORURS, CARRARO a ďalších. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť zverejnených článkov nesmie byť kopírovaná a rozmnožovaná za účelom ďalšieho šírenia v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu.